Gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

AYDINLATMA FORMU

MECCANOTECNİCA UMBRA TURKEY SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “MTU Türkiye” olarak anilacaktir) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle başta siz değerli aday çalişanlarimiz olmak üzere MTU Türkiye ile ilişkili tüm şahislara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu’na (bundan böyle “Kanun” olarak anilacaktir) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayiz. Taşidiğimiz sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sifatiyla kişisel verilerinizi aşağida izah edildiği surette ve Kanun’un 4. Maddesinde emredilen sinirlar çerçevesinde;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarina uygun,

b) Doğru ve güncel olarak,

c) Belirli, açik ve meşru amaçlar için,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantili, sinirli ve ölçülü,

d) İşlenme amaçlarina uygun sürelerde muhafaza ederek işlemekteyiz.

 

 1. İşlenen Kişisel Veri Tipleri, İşleme Amaçlari ve Hukuki Dayanaklari

 

MTU Türkiye olarak bizler siz değerli aday çalişanlarimiza ilişkin kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaciyla aşağida yer alan kişisel verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

Aşağida belirtilen kişisel verileriniz açiklanan amaçlarla işlenecektir.

 1. Kimlik ve İletişim Verileri

Tarafiniza ait Kimlik ve İletişim Verileri Kanun’un 5/2 fikrasinin a ve c bentleri uyarinca Kanundan kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi ve Sözleşmeler yükümlülüklerin ifasi amaciyla işlenecektir. Bu kapsamda başvurularinizi değerlendirmek ve ilgili devlet kurumlarina gerekli bildirimlerin yapilmasi için Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarasi, Kimlik Belgesi sureti, Doğum Tarihi, e-posta adresi, cep telefonu, ev telefonu, fiziki adres bilgileri ve benzeri bilgileriniz işlenecektir.

 1. Özgeçmiş ve Mesleki Deneyim Bilgileri

Tarafiniza ait geçmiş eğitim ve çalişma hayatiniza ilişkin diploma, sertifika, yabanci dil, kurs, sektör, çalişilan şirket unvani, pozisyonu, referans, askerlik durumu ve varsa seyahat engeli bilgileriniz Kanun’un 5/2 fikrasinin a ve f bendi uyarinca kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatimiz doğrultusunda MTU Türkiye tarafindan işlenecektir. Bu kapsamda ilgili veriler siz aday çalişanlarimizin işe alim değerlendirilmesinin yapilmasi ve çalişmaya başladiğiniz zaman verimli olabileceğiniz alanlarin tespiti maksadiyla işlenecektir.

c) Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Tarafiniza ait Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri bilgileri adli sicil kaydi belgeniz kaynak alinarak işe alim değerlendirilmesinde kullanilmak ve herhangi bir devlet kurumu tarafindan talep edilmesi halinde ilgili kurumla paylaşmak amaciyla Kanun’un Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Şartlari başlikli 6. Maddesinde gösterilen şartlara uygun bir biçimde muhafaza edilecek ve işlenecektir.

Şirket tarafindan bu madde kapsaminda işleneceği belirtilen tüm veriler, Kanunda belirtilen koşullarda veya açik rizaniz ile MTU Türkiye’ye sunucu ve altyapi hizmeti veren iş ortaği firmalar ile paylaşilabilir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayali Haklari

Bu kapsamda değerli aday çalişanlarimiz uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsaminda veri sorumlusu sifatini haiz olan MTU Türkiye’ye başvurarak aşağida belirtilen haklari kullanabilirler

Buna göre, ilgili kişiler;

 

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacini ve bu verilerin amaca uygun kullanilip kullanilmadiğini öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin aktarildiği üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hatalarin düzeltilmesini ve eğer aktarim yapilmişsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkinda Yönetmelik Hükümleri uyarinca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarim yapilmişsa bu talebin aktarilan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çikmasina itiraz etme,
 7. Kanun’a aykiri veri işleme nedeniyle zararinin ortaya çikmasi halinde zararini yasalar çerçevesinde talep etme haklarina sahiptirler.

 

 1. Başvuru Usulü ve İçeriği

Yukarida belirtilen taleplere ilişkin başvurular;

 1. İkitelli Osb Mahallesi Eskoop C6-1 Blok Sk. Eskoop Sit. No: 292 /292- Başakşehir / İstanbul adresine yazili olarak veya;
 2. Kayitli elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafindan MTU Türkiye’ye daha önce bildirilen ve MTU Türkiye’nin bilgi sistemlerinde kayitli bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle mtu.tr@mtu-group.com, adreslerine elektronik posta yoluyla yapilabilecektir.

 

Bu yollar haricinde siz aday çalişanlarimiz tarafindan yapilan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alinmayacaktir.

 

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte;

 1. Ad, soyad ve başvuru yazili olarak yapilmaktaysa imzaniz,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlari için T.C. kimlik numarasi, yabanci ülke vatandaşlari için uyruğu, pasaport numarasi veya varsa yabanci kimlik numarasi,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi,
 4. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarasi, ve
 5. Talep konusunun açikça belirtilmesi gereklidir.

 

Başvurularin içeriğinde yukarida sayilan bilgilerin bulunmasi mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alinamayacaktir.

 

 1. Başvurularin Cevaplandirilmasi

MTU Türkiye’ye gelecek ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazilmiş başvurulara en kisa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapilmasi ilgili birimlerimizce sağlanacaktir.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafindan yayinlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslari Hakkinda Tebliğ (“Tebliğ”) kapsaminda, cevaplama işleminin ayrica bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alinarak ücretli olarak yerine getirilecektir.